İcra ve İflas Hukuku

icon

İcra ve İflas Hukuku; iş alanlarımız arasında ayrı bir yer ve önem arz etmektedir. Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini, finans kurumlarının, ticari ve şahsi alacakların tahsili büromuzun faaliyet gösterdiği ve hizmet verdiği alanların başında gelmektedir. Büromuzun en fazla faaliyet gösterdiği ve hizmet verdiği alanların başında İcra ve İflas Hukuku uygulamaları yer alır.

Bu alandaki çalışmalarımız ve uzmanlığımız, İcra ve İflas Hukuku'nun alacaklı-borçlu taraflarının her ikisi açısından da yapılan çalışmaları kapsamaktadır. İcra ve İflas Hukuku'nun en önemli konusu olan alacaklı-borçlu ilişkisinde, her iki tarafa hizmet vermiş olmanın avantajlarını da uzmanlığımızı geliştirmek açısından kullanmaktayız. Müvekkillerimizin alacaklarının tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, aleyhlerine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi konularında büromuz uzman kadrosu ile çalışmaktadır.

Özellikle kurumlarının, müşterilerinden olan alacaklarının ortaya çıkması durumunda minimum maliyet ve maksimum hız ile tahsili konusunda hizmet vermekteyiz.

İcra ve iflas takipleri, alacaklı müvekkiller ile borçlu tarafa arasında borç tasfiye sözleşmeleri, sulh anlaşmaları, banka alacaklarının takibi ve yapılandırması, kurum alacaklarının takibi başlıca uygulama alanlarımızdır.