İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

icon

Taraflar karmaşık iş hukuku prosedürlerini ve yükümlülüklerini yerine getirirken zorluk çekmektedir.

Büromuz, sözleşmenin feshi ve işten çıkarma, İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar, İş sözleşmelerinin hazırlanması, İhtarname düzenlenmesi, tutanak ve savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimleri, Arabuluculuk görüşmeleri konularında müvekkillerine ihtiyaç duydukları her türlü hukuki yardımı sunmaktadır.