Sözleşmeler Hukuku

icon

Sözleşmeler gerek ticari ve gerekse kişisel her türlü ilişkinin temelini oluşturur. Herhangi bir iş ilişkisinin başlangıcında tarafların hak ve yükümlülüklerini doğru ve eksiksiz tespit etmeleri, ilerleyen süreçte tarafların bu konuda aralarında oluşabilecek her türlü anlaşmazlığı engellemek ve çözmek, tarafların iradelerinin sözleşme metnine tamamen yansıtma açısından çok önemlidir.

Sözleşmeler bütün iş ilişkilerinin temelini oluştururken, hukukçuların ve hukuk firmalarının da yetenek ve becerilerini belirleyen önemli bir unsurdur. Büromuz sözleşmeler konusunu bütün faaliyetlerinin temel unsurlarından birisi olarak kabul etmektedir. Temelde kabul ettiğimiz düşünce imzaladığınız sözleşmenin eksiksiz ve doğru olması için, pratik ve müvekkil odaklı sözleşme geliştirme hizmeti sunulmasıdır.