Kişisel Verilerin Korunması

icon

Çağımızda insan haklarının gelişmesine paralel olarak kişisel verilerin korunması hususu da ayrı bir hukuksal alan olarak önem arz etmektedir.  Bu sebep ile ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çıkartılmış ve gerekli olan hukuksal koruma sağlanmaya çalışılmıştır. Kişisel veriler ile ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin bünyelerinde bir takım değişiklikler ve yapılanma zaruretleri hasıl olmuştur. Aksi halde halde kişisel sayılan verilere erişimi olan iş alanlarında, sorumluların cezai ve idari ciddi yaptırımlar ile karşılaşması olasıdır.

Büromuz Kişisel verilen korunması ile ilgili olarak,

Müvekkillerimizin KVKK kapsamında tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi, ilgili bölümlerin oluşturulması ve görevlendirme yapılması, müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve iş bölümlerinin koordinasyonuna ilişkin eğitimlerin sunulması ile ilgili uzman kadrosu ile hizmet sunmaktadır.